Taşrada Bir Müze-i Hümayun Memuru Nâtık Efendi: Hayatı ve Müze-i Hümayun ile Çalışma Süreci


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İlahiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Student: Ayşe Kübra Biçici

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Hilal KAZAN