Pazarlamada Yeni Bir Yaklaşım Olarak Nöropazarlama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Mustafa KETEN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HATİCE ANIL DEĞERMEN