Bankacılık Sektöründe Faiz Oranı Riski Ve Belirleyicileri: BİST Bankalarına Yönelik Bir Uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Ahmet KORKMAZ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Selman YILMAZ