Banka Performansı Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi: Azerbaycan Bankaları Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Yusif Verdiyev

Supervisor: Mehmet Sabri Topak