Abdullah B. Muhammed Et-Tâ'î ve "Melâ'iketu'l-Cebeli'l-Ahdar"


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Halime Afra AKSOY

Supervisor: İbrahim Şaban