Etik Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Etkisi ve Bir Uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2016

Student: DENİZ PALALAR ALKAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Fatma Şebnem ARIKBOĞA