1989 Yılı ve Sonrasında Bulgaristan'dan Türkiye'ye Yönelen Göçlerin Yerleşmelere Olan Mekansal Etkilerine Bir Örnek: Bursa Şehrindeki Göçmen Konutları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Student: Özlem Mutlu

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Aylin YAMAN KOCADAĞLI