Bankacılıkta İflas Riski Üzerinden Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye'de Katılım Bankaları Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Wallada Almshhour

Supervisor: Mehmet Sabri Topak