Kuvvetler Ayrılığı Prensibinin Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasındaki İşlevi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Law, Public Law Department, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: M. Benli

Supervisor: Ayşe Özkan Duvan