Dıştan İçe Açık İnovasyon Yaklaşımıyla Ürün İnovasyonunda Özümseme Kapasitesinin Rolü


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Student: Oya Zincir

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ayşe Zeynep DÜREN