Ters Ütopya Yazınında Çeviri: George Orwell'in 1984 Romanının Çevirilerindeki Çevirmen Kararlarının Bütünce Temelli Çözümlemesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Translation Studies, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Ali Polatel

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Nejdet Neydim