Cinsiyet Hormonlarının Akrilamid Toksisitesine Etkilerinin İn Vitro Koşullarda Araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Health Sciences Institute, Eczacılık Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2024

Thesis Language: Turkish

Student: FEDAA ABO RAS

Supervisor: Gül Özhan