DUYUSAL MARKALAMANIN MARKA DEĞERİNE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Student: Ayşegül KILIÇ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HATİCE ANIL DEĞERMEN