Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninde Alacaklıların Korunması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Hukuk Bölümü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Kenan Koç

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehmet Fatih ARICI