Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanları ve Yargılama Usulü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Hukuk Bölümü, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Kübra Yerkaya

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Cengiz Serhat KONURALP