Üreteropelvik bileşke obstrüksiyonlarında intrensek ve ekstrensek etiyolojinin histopatolojik olarak değerlendirilmesi.


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Student: TUNA MUT

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Hasan Orhan ZİYLAN