Sadıkî Divanı (İnceleme-Metin)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: Murat Ülgen

Supervisor: Esra Egüz O Donohoe