İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Yıldız Holding Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Murat YALMANCI

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HATİCE ANIL DEĞERMEN