Ülke Deneyimleri Işığında Sağlık Teknoloji Değerlendirmesinin Sağlık Finansman Sisteminin Sürdürülebilirliğine Etkisi ve Türkiye için Model Önerisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Murat Uğurlu

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Murat ÇAK