Öznel Ahlaka Dair Olan İnancın Politik Tutumlar Üzerindeki Etkisi”


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Onurcan Yılmaz

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Sevim CESUR