Osmanlı'da Huzur Dersler İçeriği: Gümülcineli Ahmed Asım Efendi Örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İlahiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

Student: Rıdvan Kara

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Necmettin GÖKKIR