Glisin reseptör antikoru pozitif kriptojenik fokal epilepside periferik kan hücrelerinin immünfenotiplendirilmesi ve antijenik yanıtlarının araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Health Sciences Institute, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ELİF ŞANLI

Supervisor: Erdem Tüzün