Gelişmekte Olan Ülkelerde Uluslararası Finansal Entegrasyon, Döviz Kuru ve Volatilite: Türkiye Üzerine Bir Çalışma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Zekeriya Oğuz Seçme

Supervisor: Ali Hepşen