6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Dava Dilekçesinin Unsurları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Hukuk Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Beyza Er

Supervisor: Cengiz Serhat Konuralp