Baltık Ülkelerinin Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde Rusya ile Yaşanan Sorunlar


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2008

Student: Tatjana Chaleckaite

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İlker AKTÜKÜN