İki farklı su kaynağının doğal alabalık (Salmo coruhensis) anaçlarının sperma kalitesine etkisinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Su Ürünleri Bölümü, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Gökhan Tunçelli

Supervisor: Devrim Memiş