İSTATİSTİKSEL VARYANS PROSEDÜRÜ İLE BÜTÜNLEŞİK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ: ÇOK KRTİTERLİ KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE BİR UYGULAMA


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2016

Student: HALİT ALPER TAYALI

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mehpare TİMOR