Kurumsal İklimin Kurum içi İletişime Etkisi: TV Kanalları Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, İletişim Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Aydan Varol Şentürk

Supervisor: Feride Akım