İÇERİK MARKALAŞTIRMA STRATEJİSİ KAPSAMINDA SEÇİLEN PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARININ MARKA DENKLİĞİNE ETKİSİ: İNTEL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Beyza CEBECİ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HATİCE ANIL DEĞERMEN