Türkiye'de sağlık sektöründe yalın yönetim uygulamalarının uygulanabilirliği: Bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Bahcesehir University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: İLHAN TANDOĞAN

Supervisor: Selman Yılmaz