Bankacılık Sektöründeki Gelişmenin Şirketlerin Finansman Kararları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute of Social Sciences, Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Khavar Isgandarli

Supervisor: Mehmet Sabri Topak