Education Information

Doctorate, Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Organik Kimya, Turkey 2008 - 2012
Postgraduate, Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Organik Kimya, Turkey 2004 - 2007
Undergraduate, Istanbul University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Turkey 1999 - 2004

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, Nitrodienlerin Alifatik ve Aromatik Tiyolatlarla Reaksiyonundan Yeni Mono- ve Politiyoeterlerin Sentezi, Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Organik Kimya, 2012
Postgraduate, Halodienlerden Yeni Tiyoeterlerin Sentezi, Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Organik Kimya, 2007

Research Areas

Health Sciences, Pharmacology and Therapeutics, Basic Pharmaceutics Sciences, Pharmaceutical Microbiology, Chemistry, Organic Chemistry, Chemistry of Aromatic Compounds, Chemistry of Heterocyclic Compounds, Organic Spectroscopy, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Istanbul University, Faculty of Science, Department of Chemistry, 2019 - Continues
Associate Professor, İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty Of Engineering, Department Of Engineering Sciences, 2018 - 2019
Assistant Professor, İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty Of Engineering, Department Of Engineering Sciences, 2018 - 2018
Assistant Professor, İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty Of Engineering, Department Of Engineering Sciences, 2015 - 2018
Assistant Professor, Beykent University, Faculty Of Engıneerıng-Archıtecture, Kimya Mühendisliği, 2015 - 2016
Assistant Professor, Beykent University, Faculty Of Engıneerıng-Archıtecture, Kimya Mühendisliği, 2012 - 2015
Research Assistant, Beykent University, Faculty Of Engıneerıng-Archıtecture, Kimya Mühendisliği, 2008 - 2012

Jury Memberships

Doctoral Examination, Doctoral Examination, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, June, 2022
Doctorate, Doctorate, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, June, 2022
Doctorate, Doctorate, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, June, 2022
Doctorate, Doctorate, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, June, 2022
Post Graduate, Post Graduate, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, February, 2022
Post Graduate, Post Graduate, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, February, 2022
Post Graduate, Post Graduate, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, February, 2022
Post Graduate, Post Graduate, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, February, 2022
Doctoral Examination, Doctoral Examination, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, January, 2022
Post Graduate, Post Graduate, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, January, 2022
Award, TÜBİTAK BİDEB-BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI, Yıldız Technical University, October, 2021
Doctoral Examination, Doktora Yeterlik Sınavı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, December, 2019
Post Graduate, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, July, 2018
Post Graduate, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, May, 2018
Post Graduate, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, January, 2018
Post Graduate, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, December, 2016

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

ŞAHİN M., TUYUN A. F., BENER M., AŞÇI Y. S., EĞLENCE BAKIR S., Project Supported by Higher Education Institutions, Yeni Tip Tiyosemikarbazon Türevleri ile Metal Kompleksleri ve Kinon Bileşiklerinin Tasarlanarak Sentezlenmesi, Yeni Nesil Çözücülerin Sentezi, Gıda Antioksidanlarının Ekstraksiyonu ve Tayini, 2022 - Continues
TUYUN A. F., BAYRAK N., YILDIRIM H., YILDIZ M., Project Supported by Higher Education Institutions, Sülfonamid Temelli Azanaftokinon Hibrit Moleküllerin Sentezi ve Karakterizasyonu, 2021 - Continues
TUYUN A. F., KILIÇ BENER S., Project Supported by Higher Education Institutions, Amino Sübstitüe Kinoksalinlerin Sentezi ve Karakterizasyonu, 2021 - Continues
Tuyun A. F., Bayrak N., Project Supported by Higher Education Institutions, İmidazol Halkası İçeren Kalkon Moleküllerinin Çeşitli Enfeksiyon Etkeni Mikroorganizmalara Karşı Etkinliklerinin İncelenmesi, 2023 - 2025
Çiftçi H. İ., Tuyun A. F., Sever B., Demirci H., TUBITAK Project, NSCLC Tedavisinde Hedefe Yönelik EGFR İnhibitörlerinin Sentezlenmesi, Antikanser Etki Mekanizmalarının Araştırılması ve Yapısal Dinamik Çalışmaları, 2022 - 2025
Bayrak N., Tuyun A. F., Project Supported by Higher Education Institutions, İzokinolinkinon Analoglarının Tasarımı, Sentezi ve Antikanser Özelliklerinin İncelenmesi, 2022 - 2024
Tuyun A. F., Bayrak N., Project Supported by Higher Education Institutions, Abenquine Analoglarının Tasarımı, Sentezi ve Antikanser Özelliklerinin İncelenmesi, 2022 - 2024
TUYUN A. F., YILDIZ M., BAYRAK N., YILDIRIM H., MATARACI KARA E., Project Supported by Higher Education Institutions, K3 Vitamini ve Koenzim Q Moleküllerinin Sülfanil Analoglarının Sentezi ve Biyolojik Olarak Değerlendirilmesi, 2021 - 2021
Yıldız M., Tuyun A. F., Bayrak N., Yıldırım H., Project Supported by Higher Education Institutions, Heterosiklik Yapılı Aminobenzokinonların Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu, 2019 - 2021
Bayrak N., Tuyun A. F., Yıldırım H., Yıldız M., Project Supported by Higher Education Institutions, Amino Sübstitüe Azanaftokinonların Sentezi, 2019 - 2021
TUYUN A. F., Yıldız M., Bayrak N., Yıldırım H., Mataracı Kara E., TUBITAK Project, Amino Sübstitüe Kinolin-5,8-Dionların Sentezi ve Biyolojik Değerlendirmesi, 2018 - 2020
Tuyun A. F., Bayrak N., Yıldırım H., Yıldız M., Project Supported by Higher Education Institutions, Amino-1,4-benzokinonların Bromlanması ve Elde Edilen Ürünlerin Karakterizasyonu, 2018 - 2020
Yıldız M., Tuyun A. F., Bayrak N., Yıldırım H., Mataracı Kara E., Özbek Çelik B., Project Supported by Higher Education Institutions, Piperazin Grubu İçeren Dimetilbenzokinonların Sentezi Ve Elde Edilen Bileşiklerin Antimikrobiyel Aktivitelerinin İncelenmesi, 2018 - 2020
Yıldırım H., Tuyun A. F., Bayrak N., Yıldız M., Project Supported by Higher Education Institutions, Sülfanil Sübstitüe 1,4-Benzokinonların Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi, 2017 - 2019
BAYRAK N., TUYUN A. F., MATARACI KARA E., YILDIRIM H., YILDIZ M., Project Supported by Higher Education Institutions, Amino-1,4-benzokinonların Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi, 2017 - 2018
TUYUN A. F., YILDIZ M., YILDIRIM H., BAYRAK N., Project Supported by Higher Education Institutions, 1,4-Kinonların Siklik Yapıdaki İkincil Aminlerle olan Reaksiyonlarından Amino-1,4-Kinon Bileşiklerinin Sentezlenmesi, 2016 - 2018
AŞÇI Y. S., TUYUN A. F., Project Supported by Higher Education Institutions, Karboksilli Asitlerin Farklı Yöntemler Kullanılarak Sulu Çözeltilerinden Ayrılmasının İncelenmesi, 2016 - 2017
TUYUN A. F., YILDIRIM H., YILDIZ M., BAYRAK N., ÖZBEK ÇELİK B., MATARACI KARA E., Project Supported by Higher Education Institutions, 2,3-Diklor-1,4-kinonların Aromatik Birincil Aminlerle Olan Reaksiyonlarından 2-Amino-3-klor-1,4-kinon Türevlerinin Sentezi Ve Elde Edilen Bileşiklerin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi, 2016 - 2017
YILDIRIM H., BAYRAK N., TUYUN A. F., Project Supported by Higher Education Institutions, Arilamino 1,4-Naftokinonların Çeşitli Tiyollerle Reaksiyonları ve Elde Edilen Ürünlerin Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi, 2015 - 2017
TUYUN A. F., BAYRAK N., YILDIRIM H., MATARACI KARA E., ÖZBEK ÇELİK B., NASİRİ H. R., Project Supported by Higher Education Institutions, Antimicrobial and Anticancer Activities of Amino Sulfanyl 1,4-Naphthoquinone and Benzo[b]phenazine-6,11-dione Derivatives, 2016 - 2016
TUYUN A. F., Project Supported by Higher Education Institutions, Extraction of Glycolic Acid By Using Ternary Amine Mixture Dissolved in Different Solvents, 2015 - 2016
Bayrak N., Tuyun A. F., Yıldırım H., Project Supported by Higher Education Institutions, Heteroatom İçeren Sübstitüe 1,4-Naftokinon Bileşiklerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi, 2014 - 2015
İbiş C., TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, The Synthesis of Sulfur and Nitrogencontaining New Quinone Compounds, Evaluations of Their Spectroscopic, Photochemical, and Biological Activity Properties, 2010 - 2012
Tuyun A. F., Project Supported by Higher Education Institutions, Nitrodienlerin Alifatik ve Aromatik Tiyolatlarla Reaksiyonundan Yeni Mono ve Politiyoeterlerin Sentezi, 2010 - 2012
Tuyun A. F., İbiş C., Project Supported by Higher Education Institutions, The Synthesis of New Thioethers from Halodienes, 2004 - 2007

Activities in Scientific Journals

Frontiers In Antibiotics, Editor, 2022 - Continues
Bmc Microbiology, Publication Committee Member, 2021 - Continues
Current Trends in Chemical Engineering and Processing Technology , Evaluation Committee Member, 2018 - Continues
Journal of Pharmaceutical Chemistry, Editor, 2013 - Continues
American Journal of Research Communication , Committee Member, 2013 - Continues

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Türkiye Kimya Derneği (Turkish Chemical Society), Member, 2014 - Continues
International Society of Heterocyclic Chemistry (ISHC), Member, 2013 - Continues
The Early Careers Chemistry Network (ECCN), Member, 2013 - Continues

Scientific Refereeing

ARABIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, Journal Indexed in SCI-E, January 2023
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, Journal Indexed in SCI-E, January 2023
MOLECULES, SCI Journal, December 2022
NUTRIENTS, SCI Journal, December 2022
EXPERT OPINION ON DRUG DISCOVERY, SCI Journal, December 2022
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, December 2022
CHEMISTRYSELECT, SCI Journal, December 2022
APPLIED SCIENCES, SCI Journal, November 2022
ARABIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI Journal, November 2022
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING, SCI Journal, November 2022
PHARMACEUTICS, SCI Journal, November 2022
DRUG DESIGN, DEVELOPMENT AND THERAPY, SCI Journal, November 2022
DRUG DEVELOPMENT RESEARCH, SCI Journal, November 2022
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Journal, October 2022
CHEMISTRY AND BIODIVERSITY, SCI Journal, October 2022
PHARMACEUTICS, SCI Journal, October 2022
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, SCI Journal, September 2022
ANTIBIOTICS, SCI Journal, September 2022
MOLECULES, SCI Journal, September 2022
ANTIBIOTICS-BASEL, SCI Journal, August 2022
ANTIBIOTICS-BASEL, SCI Journal, August 2022
European Journal of Medicinal Chemistry Reports, Other Indexed Journal, July 2022
JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY, SCI Journal, July 2022
LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY, Journal Indexed in SCI-E, June 2022
FRONTIERS IN CHEMISTRY, Journal Indexed in SCI-E, May 2022
MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH, Journal Indexed in SCI-E, May 2022
Journal Of Agricultural And Food Chemistry, Journal Indexed in SCI-E, April 2022
DRUG DEVELOPMENT RESEARCH, Journal Indexed in SCI-E, February 2022
CHEMISTRYSELECT, Journal Indexed in SCI-E, January 2022
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, Journal Indexed in SCI-E, December 2021
Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Kütahya Dumlupinar University, Turkey, December 2021
Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Tekirdağ Namik Kemal University, Turkey, December 2021
CHEMISTRY & BIODIVERSITY, Journal Indexed in SCI-E, November 2021
Journal of Pharmaceutical Chemistry, Other journals, November 2021
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI Journal, October 2021
CHEMISTRY & BIODIVERSITY, Journal Indexed in SCI-E, September 2021
Nucleosides Nucleotides & Nucleic Acids, Journal Indexed in SCI-E, September 2021
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, National Scientific Refreed Journal, August 2021
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, Journal Indexed in SCI-E, July 2021
MINI-REVIEWS IN ORGANIC CHEMISTRY, Journal Indexed in SCI-E, June 2021
ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, Journal Indexed in SCI-E, May 2021
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES, SCI Journal, April 2021
BMC MICROBIOLOGY, Journal Indexed in SCI-E, April 2021
ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, Journal Indexed in SCI-E, April 2021
TUBITAK Project, 3501 - National Young Researcher Career Development Program, Kirşehir Ahi Evran University, Turkey, April 2021
LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY, Journal Indexed in SCI-E, March 2021
MINI-REVIEWS IN ORGANIC CHEMISTRY, Journal Indexed in SCI-E, November 2020
MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH, Journal Indexed in SCI-E, October 2020
LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY, Journal Indexed in SCI-E, September 2020
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Turkey, August 2020
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, SCI Journal, July 2020
CHEMMEDCHEM, SCI Journal, July 2020
ACS OMEGA, Journal Indexed in SCI-E, May 2020
MINI-REVIEWS IN ORGANIC CHEMISTRY, Journal Indexed in SCI-E, March 2020
EXPERIMENTAL HEMATOLOGY, SCI Journal, February 2020
MINI-REVIEWS IN ORGANIC CHEMISTRY, Journal Indexed in SCI-E, January 2020
CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, SCI Journal, January 2020
MINI-REVIEWS IN ORGANIC CHEMISTRY, Journal Indexed in SCI-E, December 2019
Letters In Drug Design & Discovery, Journal Indexed in SCI-E, November 2019
Journal of Heterocyclic Chemistry, SCI Journal, October 2019
Journal of Chemical & Engineering Data , SCI Journal, October 2019
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, National Scientific Refreed Journal, October 2019
Journal of Surfactants and Detergents, SCI Journal, September 2019
Journal of Heterocyclic Chemistry , SCI Journal, July 2019
Asian Journal of Organic & Medicinal Chemistry , Other Indexed Journal, June 2019
Journal of Chemical & Engineering Data , SCI Journal, May 2019
Letters in Drug Design & Discovery, SCI Journal, May 2019
Asian Journal of Organic & Medicinal Chemistry , Other Indexed Journal, March 2019
Letters in Drug Design & Discovery, SCI Journal, March 2019
Journal of Chemical & Engineering Data , SCI Journal, March 2019
Asian Journal of Organic & Medicinal Chemistry , Other Indexed Journal, March 2019
Journal of Molecular Structure , SCI Journal, January 2019
Journal of Chemical & Engineering Data , SCI Journal, December 2018
Journal of Chemical & Engineering Data, SCI Journal, October 2018
Chemical Engineering Communications, SCI Journal, October 2018
Mini-Reviews in Organic Chemistry, SCI Journal, October 2018
Letters in Drug Design & Discovery, SCI Journal, October 2018
European Journal of Medicinal Chemistry, SCI Journal, September 2018
Journal of the Chemical Society of Pakistan , SCI Journal, August 2018
Asian Journal of Organic & Medicinal Chemistry , Other Indexed Journal, August 2018
Asian Journal of Organic & Medicinal Chemistry , Other Indexed Journal, August 2018
Drug Development Research, SCI Journal, July 2018
Journal of the Chemical Society of Pakistan, SCI Journal, July 2018
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Other Indexed Journal, March 2018
Mini-Reviews in Organic Chemistry, SCI Journal, February 2018
Industrial & Engineering Chemistry Research, SCI Journal, January 2018
Research on Chemical Intermediates, SCI Journal, December 2017
Separation Science and Technology, SCI Journal, September 2017
Medicinal Chemistry Research, SCI Journal, August 2017
Chemical Science International Journal, Other Indexed Journal, June 2017
Separation Science and Technology, SCI Journal, January 2017
The Journal of Organic Chemistry, SCI Journal, October 2016
The Journal of Organic Chemistry , SCI Journal, July 2016
The Journal of Organic Chemistry, SCI Journal, April 2016
Polish Journal of Chemical Technology, SCI Journal, April 2016
Asian Journal of Organic & Medicinal Chemistry, Other Indexed Journal, April 2016
Journal of Chemical & Engineering Data , SCI Journal, April 2016
Desalination and Water Treatment, SCI Journal, April 2016
Asian Journal of Organic & Medicinal Chemistry, Other Indexed Journal, February 2016
The Journal of Organic Chemistry, SCI Journal, December 2015
Journal of Chemical & Engineering Data, SCI Journal, September 2015
Mini-Reviews in Organic Chemistry, SCI Journal, April 2015
Current Organic Synthesis, SCI Journal, September 2014
The Journal of Organic Chemistry, SCI Journal, August 2014
Letters in Drug Design & Discovery, SCI Journal, August 2014
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, Other Indexed Journal, July 2014
Current Organic Synthesis, SCI Journal, June 2014
The Journal of Organic Chemistry, SCI Journal, March 2014
Letters in Organic Chemistry, SCI Journal, January 2014
Journal of Advanced Chemical Engineering, Other Indexed Journal, December 2013
The Journal of Organic Chemistry, SCI Journal, November 2013
Fluid Phase Equilibria, SCI Journal, October 2013
The Journal of Organic Chemistry, SCI Journal, September 2013
The Journal of Organic Chemistry, SCI Journal, May 2013
Industrial & Engineering Chemistry Research, SCI Journal, March 2013
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, SCI Journal, February 2013
The Journal of Organic Chemistry, SCI Journal, February 2013
The Journal of Organic Chemistry, SCI Journal, October 2012
Journal of Chemical & Engineering Data, SCI Journal, July 2012
The Journal of Organic Chemistry, SCI Journal, July 2012
Chemical Engineering Communications, SCI Journal, May 2012
The Journal of Organic Chemistry, SCI Journal, March 2012
Chemical Industry & Chemical Engineering Quaterly, Other Indexed Journal, February 2012
African Journal of Biotechnology, Other Indexed Journal, February 2012
The Journal of Organic Chemistry, SCI Journal, November 2011
The Journal of Organic Chemistry, SCI Journal, November 2011
Industrial & Engineering Chemistry Research, SCI Journal, July 2011
Journal of Soil Science and Environmental Management, Other Indexed Journal, June 2011
The Journal of Organic Chemistry, SCI Journal, April 2011
The Journal of Organic Chemistry, SCI Journal, April 2011
The Journal of Organic Chemistry, SCI Journal, January 2011
The Journal of Organic Chemistry, SCI Journal, August 2010
The Journal of Organic Chemistry, SCI Journal, June 2010
The Journal of Organic Chemistry, SCI Journal, March 2010

Mobility Activity

Bilateral Colloboration Agreement, Guest Researcher, National University “Lviv Polytechnic”, Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology, Institute of Chemistry and Chemical Technologies, Ukraine, 2011 - 2011

Metrics

Congress and Symposium Activities

6th International Chemistry Conference (6th ICC), Attendee, Ar-Riyâd, Saudi Arabia, 2016
International Conference on Applied Chemistry and Technology (ICACT 2015), Attendee, Guilin, China, 2015
Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina with international participation, Attendee, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2014
IX. International Conference Modern Concept of Agriculture, Attendee, Lviv, Ukraine, 2013
24rd International Society of Heterocyclic Chemistry Congress, Attendee, Shanghai, China, 2013
3rd International Conference of Young Scientists – Chemistry Today 2013, Attendee, Tbilisi, Georgia, 2013
VI. International Conference Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles, Attendee, Kharkov, Ukraine, 2012
26. Ulusal Kimya Kongresi, Attendee, Muğla, Turkey, 2012
10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Attendee, İstanbul, Turkey, 2012
10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), Attendee, Ankara, Turkey, 2012
7th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2012), Attendee, İstanbul, Turkey, 2012
8th European Congress of Chemical Engineering, Attendee, Berlin, Germany, 2011
23rd International Congress on Heterocyclic Chemistry, Attendee, Glasgow, United Kingdom, 2011
25. Ulusal Kimya Kongresi, Attendee, Erzurum, Turkey, 2011
3rd International Summer School “Supramolecular Systems in Chemistry and Biology”, Attendee, Lviv, Ukraine, 2010
24. Ulusal Kimya Kongresi, Attendee, Zonguldak, Turkey, 2010
9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Eylül 2012, Attendee, Ankara, Turkey, 2010