Eğitim Bilgileri

Doktora, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya, Türkiye 2008 - 2012
Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya, Türkiye 2004 - 2007
Lisans, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Türkiye 1999 - 2004

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Nitrodienlerin Alifatik ve Aromatik Tiyolatlarla Reaksiyonundan Yeni Mono- ve Politiyoeterlerin Sentezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya, 2012
Yüksek Lisans, Halodienlerden Yeni Tiyoeterlerin Sentezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya, 2007

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Temel Eczacılık Bilimleri, Farmasötik Mikrobiyoloji, Kimya, Organik Kimya, Aromatik Bileşikler Kimyası, Heterosiklik Bileşikler Kimyası, Organik Spektroskopi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2019 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, 2018 - 2019
Dr.Öğr.Üyesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, 2018 - 2018
Yrd.Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, 2015 - 2018
Yrd.Doç.Dr., Beykent Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği, 2015 - 2016
Yrd.Doç.Dr., Beykent Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği, 2012 - 2015
Araştırma Görevlisi, Beykent Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği, 2008 - 2012

Jüri Üyelikleri

Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Haziran, 2022
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Haziran, 2022
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Haziran, 2022
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Haziran, 2022
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Şubat, 2022
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Şubat, 2022
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Şubat, 2022
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Şubat, 2022
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ocak, 2022
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ocak, 2022
Ödül, TÜBİTAK BİDEB-BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ekim, 2021
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Aralık, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Temmuz, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Mayıs, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Ocak, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Aralık, 2016

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ŞAHİN M., TUYUN A. F., BENER M., AŞÇI Y. S., EĞLENCE BAKIR S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yeni Tip Tiyosemikarbazon Türevleri ile Metal Kompleksleri ve Kinon Bileşiklerinin Tasarlanarak Sentezlenmesi, Yeni Nesil Çözücülerin Sentezi, Gıda Antioksidanlarının Ekstraksiyonu ve Tayini, 2022 - Devam Ediyor
TUYUN A. F., BAYRAK N., YILDIRIM H., YILDIZ M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sülfonamid Temelli Azanaftokinon Hibrit Moleküllerin Sentezi ve Karakterizasyonu, 2021 - Devam Ediyor
TUYUN A. F., KILIÇ BENER S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Amino Sübstitüe Kinoksalinlerin Sentezi ve Karakterizasyonu, 2021 - Devam Ediyor
Tuyun A. F., Bayrak N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İmidazol Halkası İçeren Kalkon Moleküllerinin Çeşitli Enfeksiyon Etkeni Mikroorganizmalara Karşı Etkinliklerinin İncelenmesi, 2023 - 2025
Çiftçi H. İ., Tuyun A. F., Sever B., Demirci H., TÜBİTAK Projesi, NSCLC Tedavisinde Hedefe Yönelik EGFR İnhibitörlerinin Sentezlenmesi, Antikanser Etki Mekanizmalarının Araştırılması ve Yapısal Dinamik Çalışmaları, 2022 - 2025
Bayrak N., Tuyun A. F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İzokinolinkinon Analoglarının Tasarımı, Sentezi ve Antikanser Özelliklerinin İncelenmesi, 2022 - 2024
Tuyun A. F., Bayrak N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Abenquine Analoglarının Tasarımı, Sentezi ve Antikanser Özelliklerinin İncelenmesi, 2022 - 2024
TUYUN A. F., YILDIZ M., BAYRAK N., YILDIRIM H., MATARACI KARA E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, K3 Vitamini ve Koenzim Q Moleküllerinin Sülfanil Analoglarının Sentezi ve Biyolojik Olarak Değerlendirilmesi, 2021 - 2021
Yıldız M., Tuyun A. F., Bayrak N., Yıldırım H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Heterosiklik Yapılı Aminobenzokinonların Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu, 2019 - 2021
Bayrak N., Tuyun A. F., Yıldırım H., Yıldız M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Amino Sübstitüe Azanaftokinonların Sentezi, 2019 - 2021
TUYUN A. F., Yıldız M., Bayrak N., Yıldırım H., Mataracı Kara E., TÜBİTAK Projesi, Amino Sübstitüe Kinolin-5,8-Dionların Sentezi ve Biyolojik Değerlendirmesi, 2018 - 2020
Tuyun A. F., Bayrak N., Yıldırım H., Yıldız M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Amino-1,4-benzokinonların Bromlanması ve Elde Edilen Ürünlerin Karakterizasyonu, 2018 - 2020
Yıldız M., Tuyun A. F., Bayrak N., Yıldırım H., Mataracı Kara E., Özbek Çelik B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Piperazin Grubu İçeren Dimetilbenzokinonların Sentezi Ve Elde Edilen Bileşiklerin Antimikrobiyel Aktivitelerinin İncelenmesi, 2018 - 2020
Yıldırım H., Tuyun A. F., Bayrak N., Yıldız M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sülfanil Sübstitüe 1,4-Benzokinonların Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi, 2017 - 2019
BAYRAK N., TUYUN A. F., MATARACI KARA E., YILDIRIM H., YILDIZ M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Amino-1,4-benzokinonların Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi, 2017 - 2018
TUYUN A. F., YILDIZ M., YILDIRIM H., BAYRAK N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 1,4-Kinonların Siklik Yapıdaki İkincil Aminlerle olan Reaksiyonlarından Amino-1,4-Kinon Bileşiklerinin Sentezlenmesi, 2016 - 2018
AŞÇI Y. S., TUYUN A. F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Karboksilli Asitlerin Farklı Yöntemler Kullanılarak Sulu Çözeltilerinden Ayrılmasının İncelenmesi, 2016 - 2017
TUYUN A. F., YILDIRIM H., YILDIZ M., BAYRAK N., ÖZBEK ÇELİK B., MATARACI KARA E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2,3-Diklor-1,4-kinonların Aromatik Birincil Aminlerle Olan Reaksiyonlarından 2-Amino-3-klor-1,4-kinon Türevlerinin Sentezi Ve Elde Edilen Bileşiklerin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi, 2016 - 2017
YILDIRIM H., BAYRAK N., TUYUN A. F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Arilamino 1,4-Naftokinonların Çeşitli Tiyollerle Reaksiyonları ve Elde Edilen Ürünlerin Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi, 2015 - 2017
TUYUN A. F., BAYRAK N., YILDIRIM H., MATARACI KARA E., ÖZBEK ÇELİK B., NASİRİ H. R., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Antimicrobial and Anticancer Activities of Amino Sulfanyl 1,4-Naphthoquinone and Benzo[b]phenazine-6,11-dione Derivatives, 2016 - 2016
TUYUN A. F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Extraction of Glycolic Acid By Using Ternary Amine Mixture Dissolved in Different Solvents, 2015 - 2016
Bayrak N., Tuyun A. F., Yıldırım H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Heteroatom İçeren Sübstitüe 1,4-Naftokinon Bileşiklerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi, 2014 - 2015
İbiş C., TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi, The Synthesis of Sulfur and Nitrogencontaining New Quinone Compounds, Evaluations of Their Spectroscopic, Photochemical, and Biological Activity Properties, 2010 - 2012
Tuyun A. F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nitrodienlerin Alifatik ve Aromatik Tiyolatlarla Reaksiyonundan Yeni Mono ve Politiyoeterlerin Sentezi, 2010 - 2012
Tuyun A. F., İbiş C., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Halodienlerden Yeni Tiyoeterlerin Sentezi, 2004 - 2007

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Frontiers In Antibiotics, Editör, 2022 - Devam Ediyor
Bmc Microbiology, Yayın Kurul Üyesi, 2021 - Devam Ediyor
Current Trends in Chemical Engineering and Processing Technology , Değerlendirme Kurul Üyesi, 2018 - Devam Ediyor
Journal of Pharmaceutical Chemistry, Editör, 2013 - Devam Ediyor
American Journal of Research Communication , Editörler Kurulu Üyesi, 2013 - Devam Ediyor

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Türkiye Kimya Derneği (Turkish Chemical Society), Üye, 2014 - Devam Ediyor
International Society of Heterocyclic Chemistry (ISHC), Üye, 2013 - Devam Ediyor
The Early Careers Chemistry Network (ECCN), Üye, 2013 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

ARABIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak 2023
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak 2023
MOLECULES, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2022
NUTRIENTS, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2022
EXPERT OPINION ON DRUG DISCOVERY, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2022
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2022
CHEMISTRYSELECT, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2022
APPLIED SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2022
ARABIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2022
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2022
PHARMACEUTICS, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2022
DRUG DESIGN, DEVELOPMENT AND THERAPY, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2022
DRUG DEVELOPMENT RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2022
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2022
CHEMISTRY AND BIODIVERSITY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2022
PHARMACEUTICS, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2022
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2022
ANTIBIOTICS, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2022
MOLECULES, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2022
ANTIBIOTICS-BASEL, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2022
ANTIBIOTICS-BASEL, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2022
European Journal of Medicinal Chemistry Reports, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2022
JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2022
LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Haziran 2022
FRONTIERS IN CHEMISTRY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2022
MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2022
Journal Of Agricultural And Food Chemistry, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2022
DRUG DEVELOPMENT RESEARCH, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Şubat 2022
CHEMISTRYSELECT, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak 2022
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Aralık 2021
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2021
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2021
CHEMISTRY & BIODIVERSITY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Kasım 2021
Journal of Pharmaceutical Chemistry, Diğer Dergiler, Kasım 2021
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2021
CHEMISTRY & BIODIVERSITY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Eylül 2021
Nucleosides Nucleotides & Nucleic Acids, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Eylül 2021
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2021
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2021
MINI-REVIEWS IN ORGANIC CHEMISTRY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Haziran 2021
ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2021
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2021
BMC MICROBIOLOGY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2021
ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Nisan 2021
TÜBİTAK Projesi, 3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye, Nisan 2021
LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mart 2021
MINI-REVIEWS IN ORGANIC CHEMISTRY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Kasım 2020
MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ekim 2020
LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Eylül 2020
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Türkiye, Ağustos 2020
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2020
CHEMMEDCHEM, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2020
ACS OMEGA, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2020
MINI-REVIEWS IN ORGANIC CHEMISTRY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Mart 2020
EXPERIMENTAL HEMATOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2020
MINI-REVIEWS IN ORGANIC CHEMISTRY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ocak 2020
CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2020
MINI-REVIEWS IN ORGANIC CHEMISTRY, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Aralık 2019
Letters In Drug Design & Discovery, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Kasım 2019
Journal of Heterocyclic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2019
Journal of Chemical & Engineering Data , SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2019
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ekim 2019
Journal of Surfactants and Detergents, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2019
Journal of Heterocyclic Chemistry , SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2019
Asian Journal of Organic & Medicinal Chemistry , Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2019
Journal of Chemical & Engineering Data , SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2019
Letters in Drug Design & Discovery, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2019
Asian Journal of Organic & Medicinal Chemistry , Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2019
Letters in Drug Design & Discovery, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2019
Journal of Chemical & Engineering Data , SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2019
Asian Journal of Organic & Medicinal Chemistry , Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2019
Journal of Molecular Structure , SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2019
Journal of Chemical & Engineering Data , SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2018
Journal of Chemical & Engineering Data, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2018
Chemical Engineering Communications, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2018
Mini-Reviews in Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2018
Letters in Drug Design & Discovery, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2018
European Journal of Medicinal Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2018
Journal of the Chemical Society of Pakistan , SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2018
Asian Journal of Organic & Medicinal Chemistry , Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2018
Asian Journal of Organic & Medicinal Chemistry , Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2018
Drug Development Research, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2018
Journal of the Chemical Society of Pakistan, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2018
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2018
Mini-Reviews in Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2018
Industrial & Engineering Chemistry Research, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2018
Research on Chemical Intermediates, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2017
Separation Science and Technology, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2017
Medicinal Chemistry Research, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2017
Chemical Science International Journal, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2017
Separation Science and Technology, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
The Journal of Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2016
The Journal of Organic Chemistry , SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2016
The Journal of Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2016
Polish Journal of Chemical Technology, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2016
Asian Journal of Organic & Medicinal Chemistry, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2016
Journal of Chemical & Engineering Data , SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2016
Desalination and Water Treatment, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2016
Asian Journal of Organic & Medicinal Chemistry, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2016
The Journal of Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2015
Journal of Chemical & Engineering Data, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2015
Mini-Reviews in Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2015
Current Organic Synthesis, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2014
The Journal of Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2014
Letters in Drug Design & Discovery, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2014
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2014
Current Organic Synthesis, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2014
The Journal of Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2014
Letters in Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2014
Journal of Advanced Chemical Engineering, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2013
The Journal of Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2013
Fluid Phase Equilibria, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2013
The Journal of Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2013
The Journal of Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2013
Industrial & Engineering Chemistry Research, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2013
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2013
The Journal of Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2013
The Journal of Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2012
Journal of Chemical & Engineering Data, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2012
The Journal of Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2012
Chemical Engineering Communications, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2012
The Journal of Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2012
Chemical Industry & Chemical Engineering Quaterly, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2012
African Journal of Biotechnology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2012
The Journal of Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2011
The Journal of Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2011
Industrial & Engineering Chemistry Research, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2011
Journal of Soil Science and Environmental Management, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2011
The Journal of Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2011
The Journal of Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2011
The Journal of Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2011
The Journal of Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2010
The Journal of Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2010
The Journal of Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2010

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

İkili İşbirliği Anlaşması, Misafir Araştırmacı, National University “Lviv Polytechnic”, Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology, Institute of Chemistry and Chemical Technologies, Ukrayna, 2011 - 2011

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

6th International Chemistry Conference (6th ICC), Katılımcı, Ar-Riyâd, Suudi Arabistan, 2016
International Conference on Applied Chemistry and Technology (ICACT 2015), Katılımcı, Guilin, Çin, 2015
Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina with international participation, Katılımcı, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2014
IX. International Conference Modern Concept of Agriculture, Katılımcı, Lviv, Ukrayna, 2013
24rd International Society of Heterocyclic Chemistry Congress, Katılımcı, Shanghai, Çin, 2013
3rd International Conference of Young Scientists – Chemistry Today 2013, Katılımcı, Tbilisi, Gürcistan, 2013
VI. International Conference Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles, Katılımcı, Kharkov, Ukrayna, 2012
26. Ulusal Kimya Kongresi, Katılımcı, Muğla, Türkiye, 2012
10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2012
10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2012
7th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2012), Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2012
8th European Congress of Chemical Engineering, Katılımcı, Berlin, Almanya, 2011
23rd International Congress on Heterocyclic Chemistry, Katılımcı, Glasgow, Birleşik Krallık, 2011
25. Ulusal Kimya Kongresi, Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2011
3rd International Summer School “Supramolecular Systems in Chemistry and Biology”, Katılımcı, Lviv, Ukrayna, 2010
24. Ulusal Kimya Kongresi, Katılımcı, Zonguldak, Türkiye, 2010
9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Eylül 2012, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2010