Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mevahib-i Aliyye’nin Doğu ve Batı Türkçesi Çevirilerindeki Bazı Anlam Kopyalamaları

9. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 17 September 2021, pp.39-50

Books & Book Chapters

Doğu Türkçesi Kur'an Tefsirindeki Yarıg Kanat "Yarasa" Tamlaması Hakkında

in: Doğumunun 120. Yılında Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu Hâtıra Kitabı, Prof. Dr. Fikret Turan, Dr. Öğr. Üyesi Özcan Tabaklar, Editor, Şenyıldız, İstanbul, pp.137-150, 2019