Publications & Works

Books & Book Chapters

Doğu Türkçesi Kur'an Tefsirindeki Yarıg Kanat "Yarasa" Tamlaması Hakkında

in: Doğumunun 120. Yılında Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu Hâtıra Kitabı, Prof. Dr. Fikret Turan, Dr. Öğr. Üyesi Özcan Tabaklar, Editor, Şenyıldız, İstanbul, pp.137-150, 2019