Arş.Gör.

Ahmet AYDIN


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm

Din Eğitimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri, Türkiye

2012 - 2015

2012 - 2015

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri, Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Lisans

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Yüksek Lisans

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun İlanının Arefesinde Medrese Mektep Bağlamında Din Eğitimi Tartışmaları (1920-1924)

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

Arapça

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Kalite Yönetimi

Türk Standartları Enstitüsü

2014

2014

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

Kalite Yönetimi

Türk Standartları Enstitüsü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Felsefe ve Din Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Öncesinde Medrese Tartışmaları

AYDIN A.

I. Din Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.12

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ekim 2017

Ekim 2017

I. Din Eğitimi Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Aydın A.
Kocaeli, Türkiye

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Payitaht'ta Serhad Serhad'ta Payitaht: İlmi Etkileşimler/Balkanlarda Yüksek İslam Öğretimi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Aydın A.
İstanbul, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

I. Din Eğitimi Kongresi

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye