General Information

Institutional Information: Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies, Department Of History Of Philosophy
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philosophy, History of Turkish Islamic Thought, Theology, Philosophy and Religious Sciences, History of Philosopy

Metrics

Publication

35

Project

7

Thesis Advisory

1

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

1973 yılında Ordu’da doğdu. 1997 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Gazzâli  ve David Hume’da Nedensellik” başlıklı doktora tezini tamamladı. 1999-2009 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Dünya Dinleri ve Kültürü Bölümünde Öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2011 yılında Yrd. Doç. Dr. 2017’de Doç. Dr. olarak aynı fakülteye atandı. 2006-2007 yılları arasında Ürdün Üniversite’sinde ve 2011-2012 yılları arasında Oxford Üniversitesi, Faculty of Oriental Studies’te misafir araştırmacı olarak bulundu. 2018-2021 yılları arasında KKTC Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi ve dekan yardımcılığı görevinde bulundu. Sebahattin Zaim Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans dersleri verdi. Şekerci’nin Gazzâlî ve David Hume’da Nedensellik ve Mucize ve Aydınlanma ve Din: İngiliz Aydınlanma Geleneğinde Din Algısı isimli yayımlanmış iki eseri bulunmaktadır. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi ABD öğretim üyeliğini sürdürmektedir.

Contact