Education Information

Education Information

 • 1983 - 1987 Expertise In Medicine

  İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1972 - 1978 Undergraduate

  İstanbul Üniversitesi, Istanbul Medical Faculty, Radyasyon Onkolojisi, Turkey

Dissertations

 • 1987 Expertise In Medicine

  Meme kanseri tedavisinde postoperatif radyoterapi ve adjuvan kemoterapinin lokal ve uzak metastazlara etkisi Sustainable Development

  Istanbul University, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2001Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Metastatik Hsatalıkta radyoterapi

  Health&Medicine , Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Konsensus Toplantısı İOG

 • 2001Özofagus ve Safra Yolları Kanserlerinde Brakiterapi İntrakaviter ve İntraluminal Brakiterapi Kursu

  Health&Medicine , İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü, İstanbul

 • 2000Kolorektal Kanserler Kolorektal Kanserlerde Adjuvan Tedavi

  Health&Medicine , Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 26-28 Ekim 2000, Antalya

 • 2000Kolorektal Kanserler Kolorektal Kanserlerde Radyoterapi

  Health&Medicine , Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, III.Bölgesel Toplantısı-2000

 • 2000V.Onkolojide sorunlar ve Güncel Çözümler Sempozyumu

  Health&Medicine , V.Onkolojide sorunlar ve Güncel Çözümler Sempozyumu

 • 2000Serbest Bildiriler Başkan

  Health&Medicine , IV. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi

 • 1999Onkoloji Hemşireliğinde Çağdaş Yaklaşımlar

  Health&Medicine , Onkoloji Hemşireliği Kursu 3-5 Haziran 1999

 • 1999Küçük Hücreli Akciğer Kanseri: Sınırlı Evrede Radyoterapi

  Health&Medicine , Akciğer Kanseri Konsensus Paneli