Arş.Gör.

Yeliz Neslihan AKIN


İktisat Fakültesi

Maliye Bölümü

Mali Hukuk Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku, Türkiye

2013 - 2020

2013 - 2020

Ön Lisans

Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İş Sağlığı Ve Güvenliği, Türkiye

2016 - 2018

2016 - 2018

Yüksek Lisans

Yalova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku, Türkiye

2012 - 2017

2012 - 2017

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Malî Hukuk, Türkiye

2011 - 2015

2011 - 2015

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Türkiye

2008 - 2012

2008 - 2012

Lisans Çift Anadal

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme, Türkiye

2007 - 2011

2007 - 2011

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nda İdarî Başvuru Yolları ve Başvuru Ehliyeti

Yalova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2017

2017

Yüksek Lisans

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nda Yasaklama Kararları ve Kararlara Karşı Bşvuru Yolları

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , İdare Hukuku, Ekonomi Hukuku, Vergi Hukuku, Maliye, Mali Hukuk

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü

2016 - 2019

2016 - 2019

Araştırma Görevlisi

Yalova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Ekonomik Bir Suç Olarak Piyasa Dolandırıcılığı Suçunun Değerlendirilmesi

Akın Y. N.

Maliye Çalışmaları Dergisi, ss.19-55, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

İlga Hükümler Çerçevesinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun Düzenleme Alanı Hakkında Bir Değerlendirme

Akın Y. N.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, ss.1-61, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

İdarî Usul ve İhale İlkeleri Temelinde Pazarlık Usulü Hakkında Bir Değerlendirme

Akın Y. N.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, ss.1-47, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Vergi Hukukunda Yorum

Akın Y. N.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi, ss.79-148, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Kamu İhalelerinin Kamu Bütçesine Yansıyan Sonuçları Hakkında Bir Değerlendirme

Akın Y. N.

Vergi Sorunları Dergisi, ss.131-152, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Vergi İcra Hukuku Temelinde Mal Bildirimi Hukukî Müessesesi ve Sonuçları Hakkında Bir Değerlendirme

Akın Y. N.

Vergi Sorunları Dergisi, ss.140-162, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Vergi Hukukunda Yorum Yapan Kaynak Perspektifinde Değişim ve Agresif Vergi Planlaması Üzerine Bir Değerlendirme

Akın Y. N.

Vergi Sorunları Dergisi, ss.91-109, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

6545 Sayılı Kanun Değişiklikleri Sonrasında Vergi Yargısı

Akın Y. N.

Vergi Sorunları Dergisi, ss.180-196, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Effect of Tax Debt on Participation to Public Procurements

AKIN Y. N. , OKTAR S. A.

34. International Public Finance Conference/Turkey, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.409-414

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

İHAM’ın “Chap Ltd V. Armenia” Kararının İncelenmesi: Engel Kriterleri Temelinde Vergisel Yükümlülüklere İlişkin Adil Yargılanma Hakkının Değerlendirilmesi

Akın Y. N.

Prof. Dr. Süheyl Donay’a Armağan, Prof. Dr. Esra Ekmekci Çalıcıoğlu,Prof. Dr. Gülsen Güneş,Dr. Öğretim Üyesi Ertunç Şirin,Dr. Öğretim Üyesi Gamze Gümüşkaya,Dr. Öğretim Üyesi Altan Rençber,Arş. Gör. Selin Ovalıoğlu,Arş. Gör. Mevlüt Uzunöner,Arş. Gör. Yetkin Kaan Gençtürk, Editör, Filiz Kitabevi, İstanbul, ss.218-270, 2020

2019

2019

Vergi Borcunun Kamu İhalelerine Katılıma Etkisi

Akın Y. N. , Oktar S. A.

Maliye Araştırmaları 3, Salim Ateş OKTAR,Yasemin TAŞKIN, Editör, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.1-42, 2019


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

34. International Public Finance Conference / Turkey

Katılımcı

Antalya-Türkiye