Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Fiscal competition and public expenditure composition in the era of globalization: Panel data analysis

Theoretical and Applied Economics, no.1, pp.167-182, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Carbon Leakage Along with the Green Paradox Against Carbon Abatement? A Review Based on Carbon Tax

Folia Oeconomica Stetinensia, vol.20, no.1, pp.25-44, 2020 (National Refreed University Journal)

Gift and Inheritance Tax with Regard to Wealth Distribution in the Globalization Process

Maliye Çalışmaları Dergisi - Journal of Public Finance Studies, no.63, pp.1-17, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Carbon Tax and a Brief Analysis on Green Paradox

Vergi Sorunları Dergisi, pp.20-28, 2018 (Other Refereed National Journals)

Analysis of The Attitudes Towards Obesity Taxes: The Case of Istanbul

Marmara İktisat Dergisi, vol.1, no.2, pp.119-154, 2017 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Karbon Vergisi ve Yeşil Paradoks Üzerine Kısa Bir Analiz

Vergi Sorunları Dergisi, no.344, pp.9-16, 2017 (Other Refereed National Journals)

Küresel İşbirliği Sorunu ve Küresel Karbon Vergisi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.1, pp.1-25, 2015 (National Refreed University Journal)

Karbon Vergisinde Sınırdaki Vergi Düzenlemelerinin İktisadi ve Hukuki Analizi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.XXXVI, no.2, pp.1-24, 2014 (National Refreed University Journal)

Küreselleşmenin Vergilemeye Etkileri Üzerine Düşünceler

İKTİSAT DERGİSİ, no.522, pp.62-85, 2013 (Other Refereed National Journals)

Çevre Vergileri ve Çifte Yarar

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.55, no.2, pp.1-22, 2006 (National Refreed University Journal)

Çevre Vergileri ve Gelir Dağılımı

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, vol.46, pp.1-12, 2005 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Vergileme ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, vol.43, pp.53-75, 2004 (National Refreed University Journal)

Küreselleşme ve Vergi Politikası

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, vol.42, pp.1-27, 2003 (National Refreed University Journal)

Elektronik Ticaret ve Temel Vergileme Sorunları

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, pp.67-81, 2002 (Other Refereed National Journals)

Karbon Vergisi ve Küresel Isınma

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, no.2001, pp.1-10, 2001 (Other Refereed National Journals)

An Instrument of Limiting Carbon Emissions: Carbon Tax

Siyasal: Journal of Political Sciences (Online), no.24, pp.23-33, 2001 (National Refreed University Journal)

Çevre Politikası Araçlarına Genel Bir Bakış

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.3, pp.59-68, 1998 (National Refreed University Journal)

Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi ve Bu Ülkelerdeki Vergi Yapısının Kantitatif Analizi

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, vol.37, pp.213-267, 1998 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Adil Vergileme ve Optimal Vergileme Yaklaşımlarına Genel Bakış

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.46, no.38, pp.341-354, 1996 (National Refreed University Journal)

Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi İdaresi

Vergi Sorunları Dergisi, no.81, pp.92-109, 1995 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Dış Ticaret Vergilerinin Kamu Gelirleri İçindeki Yeri ve Gelişimi

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, vol.36, pp.267-294, 1994 (National Refreed University Journal)

Kurumlar Vergisinin Yansıması

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, no.35, pp.137-148, 1993 (National Refreed University Journal)

Farklı Bir Bunalım: Stagflasyon

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, vol.34, pp.226-242, 1993 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Structural Equation Modeling in Tax Compliance

34th International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 24 April 2019 - 27 April 2020, pp.240-245

THE ANALYSIS OF TAX PERFORMANCE IN TURKEY

34th International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.115-120

Books & Book Chapters