Prof.Sema ULUTÜRK AKMAN


Faculty of Economics, Department of Econometrics

Department of Statistics


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Econometrics, Statistics

Metrics

Publication

41

Project

10

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1994 - 1999

1994 - 1999

Doctorate

Istanbul University, Faculty Of Economics, Turkey

1991 - 1994

1991 - 1994

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

1987 - 1991

1987 - 1991

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Econometrics, Turkey

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Eğiticinin Eğitimi

Education Management and Planning

Sakarya Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Econometrics

Statistics

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Econometrics

2016 - 2022

2016 - 2022

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Econometrics

2001 - 2016

2001 - 2016

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Econometrics

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Economics

2020 - Continues

2020 - Continues

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Istanbul University, Rektörlük, Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

2020 - Continues

2020 - Continues

Deputy Head of Department

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Econometrics

2018 - Continues

2018 - Continues

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Istanbul University, Rektörlük, Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

2015 - 2019

2015 - 2019

Assistant Manager of Research and Application Center

İstanbul Üniversitesi, İ.Ü. Çocuk Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Descriptive Statistics

Undergraduate

Undergraduate

İSTATİSTİK I

Undergraduate

Undergraduate

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI

Postgraduate

Postgraduate

SEMİNER

Undergraduate

Undergraduate

İSTATİSTİK II

Undergraduate

Undergraduate

İSTATİSTİK II

Undergraduate

Undergraduate

UYGULAMALI İSTATİSTİK I

Postgraduate

Postgraduate

İSTATİSTİK KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ I

Undergraduate

Undergraduate

İSTATİSTİK I

Postgraduate

Postgraduate

İSTATİSTİK KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ II

Undergraduate

Undergraduate

UYGULAMALI İSTATİSTİK II

Articles Published in Other Journals

2021

2021

İstatistik Dersi Sınav Kaygısı Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Ulutürk Akman S.

Ekoist- Journal Of Econometrics and Statistics, vol.16, no.34, pp.35-58, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimi Üzerinde Aile Etkisinin Çok Yönlü Frekans Analiziyle Belirlenmesi

Ulutürk Akman S.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.71, no.1, pp.20-37, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

An Examination of the Psychometric Properties of the Statistical Anxiety Scale (SAS)

Bektaş H., Ulutürk Akman S., Yeşilaltay E.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.1-14, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

EXAMINATION OF THE ROLE OF HEALTH EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY

BEKTAŞ H., ULUTÜRK AKMAN S.

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.3, pp.141-146, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2017

2017

Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkileri

ULUTÜRK AKMAN S., BEKTAŞ H.

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.309-318, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Job Satisfaction: An Empirical Investigation of Scholars in Turkish Universities

Kayacan E., Ulutürk Akman S., Bektaş H., Tiraşoğlu M.

Journal of Applied Research in Finance and Economics, vol.2, no.1, pp.8-17, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2015

2015

Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Özelliklerinin İncelenmesi

Ulutürk Akman S., Bektaş H.

Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, vol.37, no.1, pp.217-232, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2013

2013

Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçeği: Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi

Bektaş H., Akman S.

Ekonometri ve İstatistik Dergisi, no.18, pp.116-133, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyat İndeksine İlişkin Düşünceler

AKMAN S.

MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI, vol.51, no.1, pp.1-32, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

Süpermarket Alışverişlerinde Tüketicilerin Fiyat Bilinci

AKMAN S.

MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI, vol.45, no.1, pp.55-76, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

Tüketicilerin Fiyat Bilinci Üzerinde Etkili Olan Faktörlere İlişkin Bir İnceleme

AKMAN S.

MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI, vol.46, no.1, pp.129-147, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Üniversite Öğrencilerinde İstatistik Kaygısı

Bektaş H., Ulutürk Akman S., Yeşilaltay E.

1.Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi, Konya, Turkey, 12 - 13 October 2017, pp.1

2016

2016

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNDE ETKİLERİ

ULUTÜRK AKMAN S., BEKTAŞ H.

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016, pp.1-5

2015

2015

Öğrencilerin Bakış Açışıyla Yükseköğretimde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: İstanbul Üniversitesi Örneği

ULUTÜRK AKMAN S., BEKTAŞ H.

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 2 - 04 December 2015

2012

2012

An Evaluatıon on The Competıtıveness of Turkısh Automotıve Industry

YILMAZ S., ULUTÜRK AKMAN S.

New Ideas, New Products & Property Rights Competitive Economy, 4 th International Summit of Istanbul Economists, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2012, vol.4, pp.573-587

2012

2012

An Evaluation on the Competitiveness of Turkish Automotive Industry

YILMAZ S., ULUTÜRK AKMAN S.

4 th International Summit of İstanbul Economists, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2012, pp.399-418

Books & Book Chapters

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Assistant Editor

Scientific Refereeing

October 2021

October 2021

SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

October 2021

October 2021

MANAS JOURNAL OF SOCİAL STUDİES

National Scientific Refreed Journal

September 2021

September 2021

SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

May 2020

May 2020

Journal of Economy Culture and Society

National Scientific Refreed Journal

December 2019

December 2019

yükseköğretim dergisi

Journal Indexed in ESCI

November 2019

November 2019

Ekonometri Yöneylem İstatistik Sempozyumu

Conference Paper (Abstract)

April 2019

April 2019

electronic Journal of Education Sciences

Other Indexed Journal

February 2014

February 2014

Sosyoloji Araştırma Merkezi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2014

January 2014

Yükseköğretim dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2013

August 2013

Sosyoloji Araştırma Merkezi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2013

March 2013

EKONOMETRİ İSTATİSTİK E-DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

July 2012

July 2012

MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI

National Scientific Refreed Journal

July 2012

July 2012

MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI

National Scientific Refreed Journal

June 2012

June 2012

MALİYE ARAŞTRIMA MERKEZİ KONFERANSLARI

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

International Conference on Quality in Higher Education

Attendee

Sakarya-Turkey

01 December 2015 - 01 December 2015

01 December 2015 - 01 December 2015

International Conference on Quality in Higher Education

Attendee

Sakarya-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics

Attendee

Edirne-Turkey