Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Abdülhak Hâmid’in Mütareke Döneminde Peyâm Gazetesinde Yayınlanan İki Mektubu

TURKISH STUDIES, vol.10, no.8, pp.13-22, 2015 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Bir Gelenek İcadı Olarak II. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul'un Fethi Törenleri

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLER DERGİSİ, no.7, pp.79-98, 2016 (International Refereed University Journal)

Abdülhak Hâmid'in Mütareke Döneminde Ali Kemal'e Gönderdiği Bir Mektup

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.5, no.55, pp.29-34, 2016 (International Refereed University Journal)

A PROTAGONIST BETWEEN FICTION AND REALITY: FELATUN BEY

Türk dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.47, no.47, pp.65-79, 2012 (International Refereed University Journal)

Yazar ve Okur: Ahmet Midhat'ı Yeniden Okumak

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.47, no.47, pp.1-8, 2012 (International Refereed University Journal)

Tanzimattan Cumhuriyete Gündelik Hayatın Tarihi Açısından İstanbul Hatıratları

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.8, no.16, pp.489-529, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Oryantalizm Üzerine Notlar

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, vol.9, no.1, pp.204-216, 2007 (National Refreed University Journal)

Oryantalizmin Sergüzeşti

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.36, pp.79-100, 2007 (International Refereed University Journal)

Vükelâname Yahut Meşrutiyet Döneminde Bir Kabine Toplantısı

Journal of Turkish Studies, vol.30, pp.275-294, 2005 (International Refereed University Journal)

Books & Book Chapters

İbnülemin Mahmud Kemal İnal

Fatih Belediyesi Sanat Yayınları, İstanbul, 2021

İstanbul Yazıları

Kitabevi, İstanbul, 2015

Osmanlı Döneminde Sivil Merasim ve Eğlenceler

in: Büyük İstanbul Tarihi, İBB, Editor, İstanbul İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, pp.1, 2015

İstanbul’un 100 Lâtifesi

İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, 2012

Tramvayın Edebiyat Yolculuğu

in: Dünden Bugüne Toplu Ulaşım Kültürü, İETT, Editor, İett, İstanbul, pp.1, 2012

İstanbul’un 100 Romanı

İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, 2010

II. Mahmud’un Gündelik Hayatından Çizgiler

in: II. Mahmud, Coşkun Yılmaz, Editor, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, İstanbul, pp.310-321, 2010

Mehmet Akif Ersoy ve Küçükçekmece

in: Tarih Boyunca Küçükçekmece, Küçükçekmece Bel., Editor, Küçükçekmece Belediyesi, İstanbul, pp.310-321, 2009

Aktuel Olaylara Bakışı ve Siyasî Kişiliği ile Yahya Kemal

in: Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal, Kâzım Yetiş, Editor, Kültür Bakanlığı, Ankara, pp.360-376, 2008

Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilerin Basın ve Yayın Hayatına Katkıları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

in: Çeşitli Yönlerden Türk Ermeni İlişkileri, Ş. Ural, K. Yetiş, F. Emecen, Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.415-421, 2006

Taaffüf

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000

Eski Mektuplar

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000

Zeyl-i Hasan Mellâh

Türk Dil Kurumu Yayınlarıı, Ankara, 2000

Esrâr-ı Cinâyât

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000

Hasan Mellâh

Türk Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000