Eğitim Bilgileri

Lisans, İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye 2020 - Devam Ediyor
Doktora, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi Bölümü, Türkiye 2019 - Devam Ediyor
Yüksek Lisans, Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mali Hukuk, Türkiye 2008 - 2013
Lisans, Anadolu Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye, Türkiye 2001 - 2006

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, Türkiye'de Baskı Gruplarının Vergi Mevzuatının Oluşumuna Etkileri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk, 2013

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Vergi Hukuku, Maliye, Mali Hukuk

Akademik Unvanlar / Görevler

Öğretim Görevlisi, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, 2016 - Devam Ediyor
Öğretim Görevlisi, Erzincan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, 2012 - 2016

Mesleki Deneyim

MYO Müdür Yardımcısı, Erzincan Üniversitesi, Adalet Myo, 2012 - 2015

Verdiği Dersler

UYAP-Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, Ön Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2019 - 2020
Ceza İnfaz Kurumlarında UYAP, Ön Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Temel Ekonomi ve İşletme Bilgisi, Ön Lisans, 2019 - 2020
İşletme Yönetimi, Ön Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
İletişim, Ön Lisans, 2019 - 2020, 2020 - 2021
UYAP Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, Ön Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Büro ve Belge Yönetimi, Ön Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Meslek Etiği, Ön Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
UYAP-ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ, Ön Lisans, 2019 - 2020
Ceza İnfaz Kurumları Yönetimi, Ön Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
İletişim, Ön Lisans, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Meslek Etiği, Ön Lisans, 2019 - 2020
Büro ve Belge Yönetimi, Ön Lisans, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Ceza İnfaz Kurumları Güvenliği, Ön Lisans, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021
Ekip Çalışması, Ön Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Hukuk ve Gündem İlişkisi, Ön Lisans, 2018 - 2019
Ekip Çalışması, Ön Lisans, 2019 - 2020
İşletme Yönetimi, Ön Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
SEKRETERLİK VE BÜRO YÖNETİMİ, Ön Lisans, 2018 - 2019
Sekreterlik ve Büro Yönetimi, Ön Lisans, 2016 - 2017, 2018 - 2019
Muhasebe, Ön Lisans, 2014 - 2015
Genel Ekonomi, Ön Lisans, 2014 - 2015
Mali Mevzuat, Ön Lisans, 2014 - 2015
Türkiye Ekonomisi, Ön Lisans, 2014 - 2015
Vergi Hukuku, Ön Lisans, 2014 - 2015