Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Hukuk Bölümü, Turkey

 • 2018 - 2021 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Turkey

 • 2013 - 2017 Undergraduate

  İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2021 Postgraduate

  İngi̇ltere’de İdareni̇n Taraf Olduğu Davalarda Veri̇len Yargısal Emi̇r İçeren Mahkeme Kararlarının Tabi̇ Olduğu Usul ve Esaslar

  Istanbul University, Faculty Of Law, Public Law Department