Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE RESULTS OF RACİSM- TURANİSM CASE TURKİSH NATİONALİSM İN DEVELOPMENT PROCESS İN 1944

İNTERNATİONAL REWİEW OF TURKOLOGY, no.8, ss.31-41, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arif Oruç ve "Yarın" Gazetesinin Muhalefeti

Türkoloji Kültürü, cilt.3, no.6, ss.45-63, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortak Makale/ Kadıköy Halkevi Falliyetleri ( 1935-1951)

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, ss.105-167, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

20.YÜZYILDA İNGİLTERE'NİN KÜRT POLİTİKASI VE BİR NİRENGİ NOKTASI OLARAK MARK SYKES

SKES-PİCOT'UN YÜZÜNCÜ YILINDA TÜRKİYE VE ORTADOĞU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, cilt.1, no.19, ss.46

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE MİLLİYETÇİ AKIMLARIN YÜKSELİŞİ VE DÖNEM SOSYALİSTLERİNİN SAVAŞ ALGILAMALARI

UZAK ÜLKELERİN UZAYAN SAVAŞI: ÇANAKKALE 1915, İstanbul, Türkiye, 26 May 2015, cilt.1, no.1, ss.1

ATATÜRK'ÜN MİLLİ KİMLİK, MEDENİYET ANLAYIŞI VE DÖNEMİN SİYASAL SORUNLARI BAĞLAMINDA "HARS KOMİTELERİ"NİN FAALİYETLERİ

ULUSLARARASI MEDENİYET VE KADIN KONGRESİ HALİDE EDİP ADIVAR'IN ÖLÜMÜNÜN 50. YILDÖNÜMÜ ANISINA, Muğla, Türkiye, 20 - 22 October 2014, cilt.2, no.2, ss.1191-1210

Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı Uluslararası Sempozyum Bildiri Kitabı 19 – 20 Nisan 2014 / İstanbul

Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı Uluslararası Sempozyum 19 – 20 Nisan 2014 / İstanbul, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 April 2014, cilt.1, no.1, ss.530-536

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI'NIN 90. YILDÖNÜMÜNDE, LOZAN, HUKUKİ KAPİTÜLASYONLAR VE ULUSLARARASI TAHKİM ANLAŞMALARI

90. YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 13 - 15 November 2013, cilt.2, no.2, ss.771-802

Kitap & Kitap Bölümleri

CONTEMPORARY STUDIES İN HUMANITIES

EFFECTS OF THE RACIST MOVEMENTS IN EUROPE ON THE RIGHT-WING POLICY CURRENTS IN TURKEY BETWEEN TWO WORLDS WARS, İCBAY MEHMET ALİ, ARSLAN HASAN, STANCIU, MİHAİ, Editör, Ehrman Verlag, Mannheim, ss.266-274, 2015