Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI
Articles Published in Other Journals
Books & Book Chapters
Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings
Supported Projects
2020 - Continues Haliçte Yoğunluk Tabakalaşmasının Günlük Değişimi ve Batimetrinin Etkisi, Project Supported by Higher Education Institutions
2021 - 2025 Advancing Black Sea Research and Innovation to CoDevelop Blue Growth within Resilient Ecosystems’ — ‘BRIDGE-BS’, H2020 Project
2021 - 2023 Türk Boğazlar Sisteminde Sualtı Gürültüsünün Analizi ve Modellenmesi, TUBITAK Project
2020 - 2023 Dip Tarama Malzemelerinin Derin Su Ekosistemine Etkileri, Project Supported by Higher Education Institutions
2021 - 2022 Ekstrem rüzgar ve yağmur koşullarında İstanbul Boğazı akıntısı ile Marmara Denizi'ne dağılan kısa süreli/sporadik besin tuzu yükü ve müsilaj oluşumunda etkisi, TUBITAK Project
2020 - 2021 Updating of Bathing Water Profiles, CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
2019 - 2021 Marmara Denizinde Sualtı Ortam Gürültüsünün Belirlenmesi, Project Supported by Higher Education Institutions
2016 - 2019 Marine Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities, H2020 Project
2013 - 2016 Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi, TUBITAK Project
2011 - 2015 Günlük yüzey suyu sıcaklığı değişimi ve atmosferik koşulların su kolonunda tabakalaşmaya etkisinin belirlenmesi, TUBITAK Project
2005 - 2006 Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Fethiye İlçesi Karagözler Mevkii Deniz Alanının Yat Çekek Yeri İnşası Açısından Değerlendirilmesi, Project Supported by Other Official Institutions
2002 - 2004 Marine Biological Diversity Assessment of Datça-Bozburun Specially Protected Area, Project Supported by Other Official Institutions