SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kitap & Kitap Bölümleri
Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Desteklenen Projeler
2020 - Devam Ediyor Haliçte Yoğunluk Tabakalaşmasının Günlük Değişimi ve Batimetrinin Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2021 - 2025 Advancing Black Sea Research and Innovation to CoDevelop Blue Growth within Resilient Ecosystems’ — ‘BRIDGE-BS’, UFUK 2020 Projesi
2021 - 2023 Türk Boğazlar Sisteminde Sualtı Gürültüsünün Analizi ve Modellenmesi, TÜBİTAK Projesi
2020 - 2023 Dip Tarama Malzemelerinin Derin Su Ekosistemine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2021 - 2022 Ekstrem rüzgar ve yağmur koşullarında İstanbul Boğazı akıntısı ile Marmara Denizi'ne dağılan kısa süreli/sporadik besin tuzu yükü ve müsilaj oluşumunda etkisi, TÜBİTAK Projesi
2020 - 2021 Yüzme Suyu Profillerinin Geliştirilmesi, CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
2019 - 2021 Marmara Denizinde Sualtı Ortam Gürültüsünün Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2016 - 2019 Marine Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities, UFUK 2020 Projesi
2013 - 2016 Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi, TÜBİTAK Projesi
2011 - 2015 Günlük yüzey suyu sıcaklığı değişimi ve atmosferik koşulların su kolonunda tabakalaşmaya etkisinin belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi
2005 - 2006 Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Fethiye İlçesi Karagözler Mevkii Deniz Alanının Yat Çekek Yeri İnşası Açısından Değerlendirilmesi, Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
2002 - 2004 Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesinin Denizsel ve Kıyısal Alanlarının Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti, Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje