Doç.Dr.

Gültekin ALTUNTAŞ


Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Ulaştırma ve Lojistik Bölümü

Lojistik Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2016 - 2019

2016 - 2019

Lisans

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Türkiye

2004 - 2011

2004 - 2011

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon Anabilim Dalı, Türkiye

2003 - 2004

2003 - 2004

Yüksek Lisans-Tezsiz

Ball State University, Miller College Of Business, Entrepreneurship, Amerika Birleşik Devletleri

1997 - 2002

1997 - 2002

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme (İngilizce), Türkiye

1994 - 1996

1994 - 1996

Ön Lisans

İstanbul Üniversitesi, Teknik Bilimler M. Y. O., Bilgisayar Programcılığı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Girişimcilik ve Stratejik Yönetim İlişkisi:: Bir Stratejik Girişimcilik Modeli ve İMKB ULUSAL – 100 Endeksinde İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Testi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon Anabilim Dalı

Yabancı Diller

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

İtalyanca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Davranış Bilimleri, İşletme, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Yönetim ve Yönetici Geliştirme, Strateji Bilimi, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma Ve Lojistik Fakültesi, Ulaştırma Ve Lojistik Bölümü

2011 - 2018

2011 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma Ve Lojistik Fakültesi, Ulaştırma Ve Lojistik Bölümü

2011 - 2011

2011 - 2011

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma Ve Lojistik Fakültesi, Ulaştırma Ve Lojistik Bölümü

2002 - 2011

2002 - 2011

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma Ve Lojistik Fakültesi, Ulaştırma Ve Lojistik Bölümü

Yönetimsel Görevler

2015 - 2016

2015 - 2016

Dekan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Ulaştırma ve Lojistik Bölümü

2013 - 2016

2013 - 2016

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma Ve Lojistik Yüksekokulu, Ulaştırma Ve Lojistik

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Lojistik Yönetimi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

International entrepreneurship of small firms and their export market performance

Sözüer A., Altuntas G. , Semercioz F.

EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT, cilt.11, ss.365-382, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Logistics specialist selection with intuitionistic fuzzy TOPSIS method

Altuntaş G. , Yıldırım B. F.

International Journal of Logistics Systems and Management, cilt.0, ss.1-34, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2020

2020

Yöneticiye duyulan güven ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide lider – üye etkileşiminin rolü

Altuntaş G. , Akca M., Dönmez Polat D.

Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.86-114, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Innovations in the foodservice business in large Polish cities

GHERIBI E., ALTUNTAŞ G. , BONADONNA A.

Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, cilt.17, ss.59-67, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

The role of perceived stress and burnout levels on the relationship between entrepreneurial intention and self-efficacy

YAVUZ M. , ALTUNTAŞ G. , Kamaşak R.

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, cilt.2, no.61, ss.733-745, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Girişimcilik niyeti ile özyeterlilik inancı arasındaki ilişkide algılanan stres ve tükenmişlik düzeyinin rolü

Yavuz M. , Altuntaş G. , Kamasak R.

Eurasian Business & Economics Journal, cilt.2, ss.733-745, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Inter-firm governance and relationship quality: A study on 3PL firms

Sözüer A. , Altuntaş G. , Semerciöz F.

Journal of Global Strategic Management, ss.29-40, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Girişimcilik ve stratejik yönetim ilişkisi: bir stratejik girişimcilik modeli ve testi

Altuntaş G.

Research Journal of Business and Management, cilt.1, ss.103-129, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

The effect of competitive rivalry on internal communication in private healthcare organizations: Evidence from Istanbul, Turkey

ALTUNTAŞ G. , SEMERCİÖZ F. , NOYAN A.

Acta Universitatis Danubius. Œconomica, cilt.10, ss.55-69, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

The relationship between entrepeneurial management and financial performance: Evidence from the hotel industry in Canakkale Region

Donmez D., ALTUNTAŞ G. , Birgoren T.

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, cilt.40, ss.278-303, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2011

2011

Girişimci yönetim biçimi ve finansal performans ilişkisi: Çanakkale Bölgesinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde bir araştırma

DÖNMEZ D., ALTUNTAŞ G. , BİRGÖREN T.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.40, ss.278-303, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

The relationship between entrepreneurial orientation and organizational performance: Evidence from the hotel industry in Canakkale Region

ALTUNTAŞ G. , Donmez D.

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, cilt.39, ss.50-74, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2010

2010

Girişimcilik yönelimi ve örgütsel performans ilişkisi: Çanakkale Bölgesinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde bir araştırma

ALTUNTAŞ G. , DÖNMEZ D.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.50-74, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Contractual relations: An agency theory interpretation from a managerial point of view

SEMERCİÖZ F. , ALTUNTAŞ G. , Sundu M.

China-USA Business Review, cilt.9, ss.53-64, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Lojistik işletmelerinde stratejik performans yönetimi – Bir dengeli ölçüm kartı modeli örneği

Altuntaş G.

3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2019, ss.1

2019

2019

Criteria used for cold chain 3PL selection

GÜNEY M., ALTUNTAŞ G.

V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Eylül 2019, ss.17-18

2018

2018

Sezgisel bulanık TOPSIS yöntemi ile personel seçimi: Lojistik işletmesi örneği

Altuntaş G. , Yıldırım B. F.

II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Sakarya, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.44

2016

2016

Girişimcilik niyeti ile özyeterlilik inancı arasındaki ilişkide algılanan stres ve tükenmişlik düzeyinin rolü

YAVUZ M. , ALTUNTAŞ G. , Kamaşak R.

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016, cilt.1, no.171, ss.79

2016

2016

Entrepreneurship education: A friend or foe of entrepreneurial intent?

ALTUNTAŞ G. , Demir N., Noyan A. G.

International Conference on Business and Economics Studies, Washington Dc, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 28 Şubat 2016, cilt.1, no.17, ss.23

2016

2016

International small firms’ entrepreneurship and export market performance

Sözüer A. , Altuntaş G. , Semerciöz F.

Taiwan International Conference on Innovation and Management, Taipei, Tayvan, 13 - 15 Ocak 2016, cilt.1, no.1, ss.45

2015

2015

Planlı davranış kuramını yenilikçiliğe uyarlamak: Kavramsal bir model önerisi

SÖZÜER A. , ALTUNTAŞ G. , SEMERCİÖZ F.

İnovasyon Ekosistemleri Aracılığıyla Değer Yaratmak: Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2015

2015

2015

International small ventures' entrepreneurship and export market Performance

Sözüer A. , Altuntaş G. , Semerciöz F.

57. Academy of International Business, Bengaluru, Hindistan, 27 - 30 Haziran 2015, ss.61

2015

2015

Örgüt kültürünün sosyal kaytarma davranışına etkisinde işyeri nezaketsizliğinin rolü

Altuntaş G. , Özalp B., Deniz N.

23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, cilt.1, no.1, ss.505-512

2015

2015

The role of employee satisfaction in organizational success: A Turkish municipality case

Altuntaş G.

International Research Conferences on Business, Economics and Social Sciences, Bangkok, Tayland, 29 - 30 Ocak 2015, cilt.1, no.1, ss.127

2015

2015

The role of organizational culture in communication satisfaction: A Turkish municipality case

Altuntaş G.

International Research Conferences on Business, Economics and Social Sciences, Singapore, Singapur, 25 - 26 Ocak 2015, cilt.1, no.1, ss.543

2014

2014

Uluslararası girişimcilik ve ihracat pazar performansı: Türkiye'deki ihracatçı işletmeler

Sözüer A. , Altuntaş G. , Semerciöz F.

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2014, ss.895-902

2014

2014

Industry forces, competitive and functional strategies and organizational performance: Evidence from restaurants in Istanbul, Turkey

Altuntas G. , Semercioz F. , Mert A., PEHLİVAN Ç.

10th International Strategic Management Conference, Rome, İtalya, 19 - 21 Haziran 2014, cilt.150, ss.300-309 identifier

2013

2013

Küçük işletmelerin uluslararasılaşmasını planlı davranış kuramıyla açıklayan bir model önerisi

Sözüer A. , Altuntaş G. , Semerciöz F.

Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.187-192

2013

2013

International entrepreneurial orientation and performance outcomes in export markets

SÖZÜER A. , ALTUNTAŞ G. , SEMERCİÖZ F.

International Conference on Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosna-Hersek, 10 - 12 Mayıs 2013, ss.1-2

2013

2013

The role of work hope on entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial Intentions: Evidence from business students in Turkey

Altuntaş G. , Sözüer A., Doğan A. , Demirbaş H. T.

atiInternational Conference on Economic and Social Studies (ICESoS` 13), Sarajevo, Bosna-Hersek, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.133-134

2013

2013

Küçük işletmelerin uluslararasılaşma faaliyetini planlı davranış kuramıyla açıklayan bir model önerisi

Sözüer A., Altuntaş G. , Semerciöz F.

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.1-10

2013

2013

Linking strategic and market orientations to organizational performance: the role of innovation in private healthcare organizations

Altuntas G. , Semercioz F. , Eregez H.

9th International Strategic Management Conference, Riga, Letonya, 27 - 29 Haziran 2013, cilt.99, ss.413-419 identifier

2013

2013

Linking competitive rivalry to internal communication in private healthcare organizations

Altuntas G. , Semercioz F. , Noyan A.

9th International Strategic Management Conference, Riga, Letonya, 27 - 29 Haziran 2013, cilt.99, ss.809-817 identifier

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Academy of Strategic Management Journal (ASMJ)

Editörler Kurulu Üyesi

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Journal of Transportation and Logistics

Editörler Kurulu Üyesi

2013 - 2015

2013 - 2015

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2017

Ocak 2017

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2016

Mart 2016

Journal of Tourism Research and Hospitality

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2016

Şubat 2016

Yükseköğretim Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2012

Ekim 2012

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2011

Haziran 2011

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2015

2015

Ulusal Liderlik Eğitimi Konferansı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2015

2015

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Kasım 2018

Kasım 2018

Building a successful business plan

Konferans

The First International Conference of Economics, Business and Entrepreneurship (ICEBE)-Endonezya

Burslar

2003 - 2004

2003 - 2004

Tuition waiver

Üniversite

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 25

h-indeksi (WOS): 3