Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2022 - Continues Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları

    Committee Member

  • 2019 - 2022 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları

    Assistant Editor