Dr.Öğr.Üyesi

Hediye Esra ARCAN


İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

İletişim Sosyolojisi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2003 - 2010

2003 - 2010

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik, Türkiye

2006 - 2008

2006 - 2008

Yüksek Lisans

University Of Malta, Faculty Of Laws, Human Rights , Malta

1999 - 2000

1999 - 2000

Lisans Yandal

San Francisco State University, City College Of San Francisco, Bema (Broadcast Electronic Media Art), Amerika Birleşik Devletleri

1996 - 1998

1996 - 1998

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , İletişim-Gazetecilik, Türkiye

1986 - 1990

1986 - 1990

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Ve Sanat Tarihi, Türkiye

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , İnsan Hakları, Kitle İletişimi ve Araçları

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2013 - 2018

2013 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2010 - 2013

2010 - 2013

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2004 - 2010

2004 - 2010

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Yönetimsel Görevler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

“Ethnic Identities and Conflict: Ethnic Conflict Prevention Approach of European Union”

ARCAN H. E.

Journal of Educational and Social Research, cilt.4, ss.27-38, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Ethnic conflicts and the role of the media: The case of Turkish media

ARCAN H. E.

Mediterranean Journal of Social Sciences, cilt.4, ss.338-346, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2012

2012

Orientalist Discourse in the British Press Regarding Turkey's EU Membership

ARCAN H. E.

Sosyoloji Dergisi, cilt.3, ss.119-153, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

H. Esra Arcan, Şarkiyatçılığın Aynasında Türkiye Suretleri: Britanya Basınında Türkiye'nin AB Üyeliğine İlişkin Haberlerde Şarkiyatçı Söylem

ARCAN H. E.

Sosyoloji Dergisi, Istanbul Üniversitesi Yayınları, cilt.3, ss.83-117, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Human Rights Education in Journalism Curriculum: Construction of Human Rights Culture

ARCAN H. E.

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.1-22, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

The Orhan Pamuk Case: How Main Stream Turkish Media Framed His Freedom of Speech

ARCAN H. E.

Manas University Journal of Social Sciences, cilt.7, ss.17-24, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Loosing an Empire, Saving the Homeland: Memory Politicsand the Media in Turkey Related toWorld War I

ARCAN H. E.

CUDES 2017. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017, ss.307

2017

2017

Dissociation of a Collective Memory: Exilingthe Holocaust from Turkish Collective/Cultural Memory

ARCAN H. E.

CUDES 2017 6. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017, ss.308

2013

2013

Interrupted Social Peace: Hate Speech in Turkish Media

ARCAN H. E.

MEDIASIA 2012 The Third Asian Conference on Media & Mass Communication, Japonya, 1 - 04 Şubat 2013, ss.61-72

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Homeland Memory: Construction of Memory Politics and the Media in Turkey Related to World War I

ARCAN H. E.

Current Debates in Public Relations, Cultural & Media Studies, Doğan E, E. Geçgin, Editör, Ijopec Publication, London (Londra), ss.481-504, 2017

2016

2016

Türkiye Sözlü Basın Tarihi – Cilt 1

GEZGİN S. , POLAT V. , ARCAN H. E.

Türkiye İş Türkiye Şs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2016

2016

2016

Rahmi Turan

AY Y. Z. , ARCAN H. E.

Türkiye Sözlü Basın Tarihi Cilt 3, Gezgin S., Polat V., Arcan H. E., Editör, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, ss.575-654, 2016

2016

2016

Hasan Yılmaer

ARCAN H. E. , AY Y. Z.

Türkiye Sözlü Basın Tarihi Cilt 2, Gezgin S., Polat V., Arcan H.E., Editör, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, ss.315-384, 2016

2013

2013

Interrupted Social Peace: Hate Speech in Turkish Media

ARCAN H. E.

MEDIASIA 2012 Proceedings Book, Rowlins, Editör, International Academic Forum Publishing,, Osaka, ss.61-72, 2013

2011

2011

Medya Bağlamında Çocuk Hakları

ARCAN H. E.

Çocuk Hakları ve Medya, Şirin M. R., Editör, Çocuk Vakfi Yayınları, İstanbul, ss.249-262, 2011

2010

2010

Queer Sinema: Sinemada Cinsel Azınlıkların İnşasına Eleştirel Yaklaşım

ARCAN H. E.

Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar, Murat İri, Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.216-236, 2010

2009

2009

How The European Minority Rights Protection System Could Be Applied in Turkey to Prevent Ethnic Conflict

ARCAN H. E.

International Symposium on Democracy and Democracy Education in Europe Proceeding Book, Remzi Kıncal, Editör, Nobel, Ankara, ss.374-396, 2009

2008

2008

Communication in the Millennium Proceedings Book Vol:1

ARCAN H. E.

İstanbul Üniversity, İstanbul, 2008

2007

2007

Communication in the Millennium Vol:2

ARCAN H. E.

İstanbul University, İstanbul, 2007

2006

2006

Türkiye’de İnsan Hakları Kavramının Algılanması

ARCAN H. E. , İRİ M. , AYTEN A.

İnsan Hakları Bir Gündelik Hayat Pratiği, Sözen E, Ayten A, İri M, Editör, Alfa Yayınevi, İstanbul, ss.35-49, 2006

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Marmara Üniversitesi İletişim Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2018 - 2018

2018 - 2018

International Conference on Contemporary Women's Studies Abstract Book

Editörler Kurulu Üyesi

2013 - 2018

2013 - 2018

IAFOR Journal of Media, Communication and Film

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2019

Ocak 2019

Marmara Üniversitesi İletişim Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Marmara Üniversitesi İletişim Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Marmara Üniversitesi İletişim Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ödüller

Haziran 2017

Haziran 2017

YILIN İLETİŞİM ARAŞTIRMASI ÖDÜLÜ 2017

İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (İLAD)Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2013

2013

ICHSS 2013/ 3. International Conference on Human and Social Sciences

Katılımcı

ROMA-İtalya

2012

2012

MEDIASIA 2012 The Third Asian Conference on Media and Mass Communication

Katılımcı

Osaka-Japonya

2011

2011

IAMCR Conference 2011 Cities, Connectivity and Creativity

Katılımcı

Istanbul-Türkiye

2010

2010

XIV World Congress of Comperative Education Societies 2010

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2006

2006

Internationalising Media Studies

Katılımcı

Londra-İngiltere

Burslar

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

YURTDIŞI DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU

TÜBİTAK

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Human Rights and Democratization Scholarship

Avrupa Birliği Komisyonu

1999 - Devam Ediyor

1999 - Devam Ediyor

Dekanlık Onur Listesi Bursu

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Children's Rights Syllabus Working Group

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Turkey