Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Haksız Rekabet ve Yargıtay Kararları

Yürürlüğünün 5. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 October 2017, pp.11-25

Competitive Assessment of “Hub and Spoke Collusions” From European Union and Turkish Competition Policy Perspective

The Legal Framework For Economic Competitiveness, Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days, Zagrep, Croatia, 19 - 23 April 2017, vol.1, pp.66-82

Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzı, İzahname ve İhraç Belgesi

Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Sermaye Piyasası Toplantı Serisi, İstanbul, Turkey, 24 February 2016, pp.107-123

Books & Book Chapters

Bankacılık Hukukunda Yeni Ödeme Hizmetleri ve Ödeme Hizmetleri Rejiminden İstisna Edilen Bazı Faaliyetler

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk -Acquis Communautaire’in Alınması- Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler, Kaya Arslan,Engin Baki İlhan,Paslı Ali,Aşıkoğlu Şehriban İpek,Oğuz Elif, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.296-337, 2020

İmtiyazlı Paylar

in: Yürürlüğünün 7. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu, Arslan Kaya vd., Editor, ONİKİ LEVHA, İstanbul, pp.151-195, 2020

Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzı, İzahname ve İhraç Belgesi

in: Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku, Helvacı M., Uzel N., Editor, Onikilevha, İstanbul, pp.107-123, 2019

Competitive Assessment of “Hub and Spoke Collusions” From European Union and Turkish Competition Policy Perspective

in: The Legal Framework For Economic Competitiveness, Banovic R. S., Editor, Faculty Of Law, University Of Zagreb, Zagrep, pp.66-82, 2019

Other Publications